Tất cả (23)

Veuve Clicquo

1000ml/40%

1,920,000

Thương hiệu Vang - Pháp

750ml/13.5%

1,200,000

Thương hiệu Vang - Chile

750ml/14.0%

685,000

Thương hiệu Vang - Chile

750ml/14.5%

1,200,000

Thương hiệu Vang - Chile

750ml/14.5%

2,300,000

Thương hiệu Vang - Pháp

750ml/12.5%

3,800,000

Thương hiệu Vang - Pháp

750ml/12.5%

33,000,000

Thương hiệu Vang - Pháp

750ml/13%

28,500,000

Thương hiệu Vang - Pháp

750ml/13%

27,500,000

Thương hiệu Vang - Pháp

750ml/13%

15,000,000

Penfolds

700ml/13.5%

700,000