Cognac

Trong suốt ba thế kỷ qua, Cognac đã gần như được công nhận rộng rãi, tốt nhất của tất cả các linh hồn được chưng cất từ nho. Có nhiều giá trị không thể so sánh: trái cây, tinh tế của hương hoa, xúc cảm, ấm áp và trên tất cả đó là sự phức hợp của hàng ngàn phong cách và hương vị từ một giống nho đơn.

Cognac

Trong suốt ba thế kỷ qua, Cognac đã gần như được công nhận rộng rãi, tốt nhất của tất cả các linh hồn được chưng cất từ nho. Có nhiều giá trị không thể so sánh: trái cây, tinh tế của hương hoa, xúc cảm, ấm áp và trên tất cả đó là sự phức hợp của hàng ngàn phong cách và hương vị từ một giống nho đơn.

Tất cả (4)

700ml/40%

3,100,000

700ml/40%

4,050,000

1000ml/40%

4,500,000

700ml/40%

3,500,000