Remy Martin

COGNAC
Được thành lập vào đầu những năm 1700, Rémy Martin đã phát triển thành một trong những Hãng Cognac lớn nhất ở Pháp. Những gì đạt được là vì Họ chỉ sử dụng những nước nho cất tốt nhất từ 2 khu vực trồng độc quyền tại Cognac: Grande Champagne và Petite Champagne.

Remy Martin

COGNAC
Được thành lập vào đầu những năm 1700, Rémy Martin đã phát triển thành một trong những Hãng Cognac lớn nhất ở Pháp. Những gì đạt được là vì Họ chỉ sử dụng những nước nho cất tốt nhất từ 2 khu vực trồng độc quyền tại Cognac: Grande Champagne và Petite Champagne.

Tạo ra rượu Cognac là công việc của các Bậc thầy Hầm rượu. Bằng sự pha trộn tinh tế các loại rượu nguyên chất eaux-de-vie, họ đã tạo ra Fine Champagne Cognac của hãng Rémy Martin. Với sự tôn trọng thành tựu hàng trăm năm, Bậc thầy Hầm rượu của Rémy Martin hiện nay – bà Pierrette Trichet, nhận ra được nồng độ đặc trưng trong mùi thơm của sản phẩm và đảm bảo mang đúng phong cách Rémy Martin Fine Champagne Cognac.

Sau một thế kỷ, Pierrette Trichet là người thứ tư đảm nhiệm vai trò đầy uy tín này tại Nhà Rémy Martin. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên đạt đến trình độ chuyên môn này. Tìm hiểu thêm về nghệ thuật của Bậc thầy Hầm rượu.


Thu gọn

Hiển thị kết quả duy nhất

700ml/40%

3,500,000