Special Cuvée

Special Cuvées là các Cognac không được gắn nhãn phân loại tiêu chuẩn tuổi rượu như: VS, VSOP và XO. Trong phần này, nó bao gồm là Napoleon và Cognac Extra (có tuổi, như XOs, tối thiểu 8 năm trước khi đóng chai) cùng với rất nhiều loại chai độc quyền khác.

Special Cuvée

Special Cuvées là các Cognac không được gắn nhãn phân loại tiêu chuẩn tuổi rượu như: VS, VSOP và XO. Trong phần này, nó bao gồm là Napoleon và Cognac Extra (có tuổi, như XOs, tối thiểu 8 năm trước khi đóng chai) cùng với rất nhiều loại chai độc quyền khác.

Hiển thị kết quả duy nhất

1000ml/40%

4,500,000