Vang/Champagne

“Tôi đã có chặng đường dài với Bia, một mối tình say đắm với Cognac, nhưng tình yêu của tôi vẫn là Rượu Vang”.
(Nicholas Oakes)

Vang/Champagne

“Tôi đã có chặng đường dài với Bia, một mối tình say đắm với Cognac, nhưng tình yêu của tôi vẫn là Rượu Vang”.
(Nicholas Oakes)

Tất cả (29)

Veuve Clicquo

1000ml/40%

1,920,000

Thương hiệu Vang - Pháp

750ml/13.5%

1,200,000

Thương hiệu Vang - Chile

750ml/14.0%

685,000

Thương hiệu Vang - Chile

750ml/14.5%

1,200,000

Thương hiệu Vang - Chile

750ml/14.5%

2,300,000