Whisky

WHISKY/WHISKEY
Whisky được nhắc đến lần đầu tiên vào năm 1736, trong tiếng Gaelic tại Scotland và có nghĩa là “nước của cuộc sống”. Khái niệm này đã phổ biến ngay từ thế kỷ 16 / thế kỷ 17 nhưng thời đấy người ta hiểu đấy không chỉ riêng là Whisky mà còn là những loại rượu chưng cất khác có thêm đồ gia vị.

Whisky

WHISKY/WHISKEY
Whisky được nhắc đến lần đầu tiên vào năm 1736, trong tiếng Gaelic tại Scotland và có nghĩa là “nước của cuộc sống”. Khái niệm này đã phổ biến ngay từ thế kỷ 16 / thế kỷ 17 nhưng thời đấy người ta hiểu đấy không chỉ riêng là Whisky mà còn là những loại rượu chưng cất khác có thêm đồ gia vị.

Whisky (tiếng Anh, tiếng Pháp: Whisky, tại Ireland và phần lớn nước Mỹ là Whiskey) là một loại đồ uống có chứa cồn được sản xuất từ ngũ cốc bằng cách lên men và chưng cất.


Thu gọn

Tất cả (95)

750ml/40%

1,550,000

1000ml/40%

3,900,000

700ml/43.0%

14,000,000

700ml/43.0%

74,000,000

700ml/43.0%

17,000,000

700ml/43.0%

18,000,000

700ml/43.0%

18,500,000

700ml/43.0%

200,000,000

700ml/43.0%

4,250,000

700ml/43.0%

5,900,000

700ml/43.0%

3,200,000