Whisky Canada

Trên thế giới có 6 quốc gia được thừa nhận là những quốc gia sản xuất được Whisky bao gồm Ireland, Scotland, Mỹ, Canada, Nhật Bản và Taiwan. Tuy nhiên, các nước như Ấn Độ, Anh Quốc,... cũng dần có tên trên bản đồ Whisky Thế giới.

Whisky Canada

Trên thế giới có 6 quốc gia được thừa nhận là những quốc gia sản xuất được Whisky bao gồm Ireland, Scotland, Mỹ, Canada, Nhật Bản và Taiwan. Tuy nhiên, các nước như Ấn Độ, Anh Quốc,... cũng dần có tên trên bản đồ Whisky Thế giới.

Mặc dù nó chia sẻ một số đặc điểm với Scotch whisky và bourbon, whisky Canada có một phong cách riêng của mình, nhờ vào một phương pháp sản xuất độc đáo và tinh tế, đôi khi rõ ràng của hương vị.


Thu gọn

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.