Whisky Đài Loan

Vào năm 2008, tập đoàn King Car Group của Đài Loan đã giới thiệu loại whisky Kavalan đầu tiên, lấy cảm hứng từ Scotch Whisky tương đối lớn của đất nước trong những năm gần đây. Kể từ đó, King Car đã không nhìn lại quá khứ, mà kết hợp một phong cách tinh thần là trái cây làm trung tâm với nhiều loại thùng ủ, một sự sẵn sàng để thử nghiệm và sự trưởng thành nhanh chóng được lợi thế bởi khí hậu nhiệt đới của Đài Loan.

Whisky Đài Loan

Vào năm 2008, tập đoàn King Car Group của Đài Loan đã giới thiệu loại whisky Kavalan đầu tiên, lấy cảm hứng từ Scotch Whisky tương đối lớn của đất nước trong những năm gần đây. Kể từ đó, King Car đã không nhìn lại quá khứ, mà kết hợp một phong cách tinh thần là trái cây làm trung tâm với nhiều loại thùng ủ, một sự sẵn sàng để thử nghiệm và sự trưởng thành nhanh chóng được lợi thế bởi khí hậu nhiệt đới của Đài Loan.

Vào năm 2008, tập đoàn King Car Group của Đài Loan đã giới thiệu loại whisky Kavalan đầu tiên, lấy cảm hứng từ Scotch Whisky tương đối lớn của đất nước trong những năm gần đây. Kể từ đó, King Car đã không nhìn lại quá khứ, mà kết hợp một phong cách tinh thần là trái cây làm trung tâm với nhiều loại thùng ủ, một sự sẵn sàng để thử nghiệm và sự trưởng thành nhanh chóng được lợi thế bởi khí hậu nhiệt đới của Đài Loan.
Hiện nay, Đài Loan là 1 trong 6 quốc gia đã có tên trong bản đồ Whisky của thế giới. ( Ireland, Scotland, America, Canada, Japan and Taiwan)


Thu gọn

No products were found matching your selection.