Whisky Ireland

Trên thế giới có 6 quốc gia được thừa nhận là những quốc gia sản xuất được Whisky bao gồm Ai len, Scotland, Mỹ, Canada, Nhật Bản và Taiwan. Tuy nhiên, các nước như Ấn Độ, Anh Quốc,... cũng dần có tên trên bản đồ Whisky Thế giới.

Whisky Ireland

Trên thế giới có 6 quốc gia được thừa nhận là những quốc gia sản xuất được Whisky bao gồm Ai len, Scotland, Mỹ, Canada, Nhật Bản và Taiwan. Tuy nhiên, các nước như Ấn Độ, Anh Quốc,... cũng dần có tên trên bản đồ Whisky Thế giới.

IRISH WHISKEY: Người Ailen có thể là những người chưng cất đầu tiên trong quần đảo Anh và, trong một thời gian ngắn trong thế kỷ 19, Irish whiskey trị vị tối cao hơn cả Whisky của Scotland. Và sự biến cố trong chiến tranh nên Whisky của Ireland hầu như tuyệt chủng – nhưng hôm nay thời điểm tốt đã trở lại, với các nhà máy chưng cất xuất hiện trên khắp Emerald Isle như một sự khẳng định sự trị vị của mình.

Thu gọn

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.