Tất cả (5)

Thương hiệu Vang - Pháp

750ml/13.5%

1,200,000

Siegel

600ml/13.8%

410,000

Chablis

700ml/12.5%

3,950,000

Collefrisio

1500ml/14.0%

1,190,000